ÜLLE LEPISK

Logopeed hindab lasteaias laste kõne arengut.
Nõustab vanemaid, viib läbi teraapiatunde individuaalselt ja väikeses rühmas.

Pöördu julgelt logopeedi poole kui märkad, et:

  • laps ei räägi oma vanuse kohta piisavalt;
  • laps ei mõista öeldut;
  • lapse kõnes on häälikuid puudu või hääldab ta neid valesti;
  • kõnes on häälikute asendamise või ära jätmise ning silbistruktuurivigu;
  • esineb kõnetakistusi (kogelust)

Lapse kõne arengu kohta saad rohkem lugeda SIIT.

Eripedagoog hindab lasteaias laste tunnetustegevuse arengut
(taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu).

Nõustab vanemaid, viib läbi teraapiatunde individuaalselt ja väikeses rühmas.

Pöördu julgelt eripedagoogi poole kui märkad, et

  • lapsel on raske tähelepanu hoida ühe tegevuse juures;
  • õpitu ei jää hästi meelde;
  • mänguoskused ei vasta eale;
  • lapsel on raskusi oma emotsioonidega toime tulla
ENELI PÄÄRO

Hariduslike erivajadustega laste koordinaatori ülesandeks on HEV lapse õppe ja arengu toetamiseks vajaliku abi ja koostöö korraldamine lasteaias ja lasteaiaväliselt.

HEV koordinaator suunab koostööd tugispetsialistide, laste ja õpetajate vahel ning nõustab lapsevanemaid.

Logopeedi tööajad

Õnneseene õppehoones
E: 8.00 – 16.00
T: 8.00 – 14.00
K: 8.00 – 14.00
N: 8.00 – 15.00

Peedu õppehoones
K: 14.00-17.00
R: 8.00-13.00

HevKo tööajad

Õnneseene õppehoones N: 8.30 – 16.00

Peedu õppehoones K: 8.30 – 16.00