Lasteaed kuulub 2009. a detsembrist Tervist edendavate Lasteaedade Liitu ning rakendab teadlikku õuesõpet, mille kohaselt on aiarühmadel igal nädalal üks õuesõppe päev.

Lasteaia terviskasvatus on üles ehitatud põhimõttel, et lapsed hakkaksid hindama seda, mis oleneb neist endist, et olla terve.

Terviskasvatuse üldeesmärgid:

  1. Saada teadmisi ja omandada oskusi, mis aitavad kujundada tervislikke igapäevaharjumusi.
  2. Saada teadmisi oma keha kohta, õppida tundma iseennast ja oma keha tähtsamate elundite tegevust.
  3. Arendada koostööd lastevanemate, päästeameti, politsei, kiirabi ja perearstikeskustega.

Terviskasvatuse sisu:

Terviskasvatusega tegelevad igapäevaselt rühma õpetajad.
Lastele püütakse teemasid esitada probleemidena, millele tuleb leida lahendusi. Terviskasvatuse puhul on oluline, et lapsed ise oleksid avatud ja võtaksid vestlusest aktiivselt osa, avaldaksid oma arvamust, tooksid omapoolseid näiteid ja räägiksid kogetust.
Õppeaasta jooksul planeeritud üritused terviskasvatuse raames on: sügisesed spordipäevad, Mihklipäev, leivanädal, lumelinna ehitus, südamenädal, salatinädal, kevadised spordipäevad, tervise- ja õppematkad.
Kindel koht terviskasvatuses on pühendatud loodushoiule ja keskkonnale, kus me elame. Terviskasvatuse mitmekesistamine lasteaias on jätkuv koostöö nii lasteaia õpetajate kui ka lastevanematega. Kõik see aitab kaasa tervise väärtustamisele ja edendamisele juba varasest lapseeast.

Terviskasvatuse teemad:

Terviskasvatuse läbitavad teemad õppeaasta jooksul on: puhtus, liiklus, turvalisus, minu meeled, tuleohutus, hambad, esmaabi, tervislik toitumine, minu süda. Teema „Hoiame viiruse eemal“ on aktuaalne igas kalendrikuus.