Projektõpe

Projektõpe Õnneseenes

Rühmakeskne projektõpe toetab 21. sajandi oskuste (sh mõtlemise, küsimuste esitamise, planeerimise, arutlemise, esitlemise, suhtlemise, koostöö, reflekteerimise) kujunemist lastel.

Ideed uueks projektiks tekivad lapse vabas mängus, õppekäikudel, raamatute uurimisel, vestluste käigus või laste endi välja pakutud teemadest.

Lapsest lähtuv õppimis- ja õpetamisprotsess põhineb lapse kogemusel ja tegevusel, lapse sotsiaalsusel, võimaldades lapsel olla mängiv, uudishimulik ja aktiivne. 

Laps teeb jõukohased otsused ise. Tema mõtted, arvamused, ideed muutuvad kuuldavaks ja nähtavaks.

Projekti teemasse lõimib õpetaja Õnneseene väärtused, sealhulgas tervise- ja keskkonnateadlikkuse, õues- ja avastusõppe, digivaldkonna, sobivusel rahvakalendri tähtpäevad, et lapsel tekiks terviklik maailmapilt. 

Projekt on kollektiivne – seda teostab rühma meeskond, kuhu on kaasatud kõik osapooled: lapsed, pered ja koostööpartnerid, võimalusel muusika- ja liikumisõpetajad.

Tegevused toimuvad rühmas, õuealal, lasteaia lähiümbruses või selleks sobivas keskkonnas.

Rühmade tegevusaasta projektid kestavad seni, kuni laste huvi raugeb.

Projekti lõppedes on vahenädal, mil tegeletakse laste vaba mängu vaatlusega, laste individuaalse tööga, vajadusel koolieelikute spetsiaalse kooliks ettevalmistusega.

Rühmakeskse projektõppega Elva Lasteaias Õnneseen alustati 2019-2020 õppeaastal. 2021-2022 õppeaastaks on kõik 11 rühma üle läinud projektõppele.