Huvitegevuste loetelus pakuvad lastele omapoolseid võimalusi: