Õuesõpe on õppimine ehedas keskkonnas.

 • See on kõigi meeltega vahetu kogemine, isetegemine, avastamine ja kogetu teistele vahendamine.
 • Tehakse koostööd lastevanematega
  • et tagada lastele ilmastikukindel riietus,
  • et lapsevanemad oleksid avatud oma lapse rühmale tutvustama enda ametit või hobi õuetingimustes või pakkuma võimalust matkata asutusse, kus seda on võimalik teha
  • et neid kaasata looduses toimuvatele perepäevadele.
 • Õuesõpe Õnneseenes lähtub rühmakeskse projekti eesmärkidest ja teemast.
 • Õuesõppesse on lõimitud kõik õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad vastavalt võimalustele.
 • Lastes kujundatakse harjumus õues õppida läbi nauditava mängu, tunnetades looduse seost kõigi ja kõigega.
 • Õuesõpe on tihedas seoses ”värskusefaktoritega”, mille märksõnadeks on rohelisus, liikumine ja tervislik toitumine.