Lasteaia osalustasu

2018 aasta mais võttis vallavolikogu vastu määruse „Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“. Määrusega kehtestati Elva valla munitsipaal- ning eralasteaedades ja -hoidudes Elva valla poolt pakutavate kohtade lasteasutuse kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmisel lapsevanema poolt kaetava osa määr ehk osalustasu, osalustasu maksmise kord ja osalustasu maksmise soodustused.

Elva valla lasteasutuste teeninduspiirkonnad on jaotatud asustusüksuste järgi laias laastus kaheks – Elva linn ja seda ümbritsevad külad ning ülejäänud Elva valla külad ja alevikud. Samal alusel eristatakse ka osalustasu. Esimene kohatasu tõus on planeeritud 1. jaanuarist 2019. Eesmärk on läbi hinnapoliitika toetada kõiki Elva valla kodulähedasi lasteaedasid ning vähendada survet linna lasteaedadele. Valla poolt pakutavate eralasteaedade või -hoidude kohtade eest maksab lapsevanem sama suurt osalustasu, mis on kehtestatud selles piirkonnas.

Elva valla eesmärk on pakkuda kõikides valla lasteaedades kvaliteetset teenust, see tähendab professionaalset ja motiveeritud personali, kaasaegset õpikeskkonda ning piisavalt vahendeid õppe- ja mängutegevuste läbiviimiseks. Vaatamata sellele, et püüame lasteaia osalustasu tõsta tasapisi, võib see tekitada peredele raskusi. Sellisel juhul soovitame pöörduda valla sotsiaal- ja terviseosakonna poole, kus vaadatakse iga olukorda juhtumipõhiselt. Määrus annab vallavalitsusele erandkorras võimaluse vanema põhjendatud taotluse alusel teatud tähtajaks vabastada vanem osalustasu maksmisest või vähendada osalustasu määra.

Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine