Rühmade esindajad:

 1. rühm Vandersellid – Oksana Ungur  oksanaungur@gmail.com
 2. Rõõmurullid – Ragne Savolainen    ragne.savolainen@gmail.com
 3. rühm Särasilmad – Kärolin Lill    kiis.karolin@gmail.com
 4. rühm Naerupõnnid – Kadi Liivak    liivakka@gmail.com
 5. rühm Päevakoerad – Maris Gertz    marisgertz@gmail.com
 6. rühm Tähetäpsid – Liis Markvardt    markvardtliis@gmail.com
 7. rühm Tervisejutsid – Siim Meeliste    smeeliste@gmail.com
 8. rühm Päikesepaid – Svetlana Säägi    svetlusik83@gmail.com
 9. rühm Pääsulinnud – Raina Reinsalu    reinsaluraina@hotmail.com
 10. rühm Pähklipurejad – Krete Enno    krete.roose@gmail.com
 11. rühm Päikesejänkud – Sandra Reinsalu  sandra@reinsalusport.ee

Lasteaia ja kohaliku omavalitsuse esindajad: 

Elva Vallavalitsuse abivallavanem – Heiki Hansen

Elva Linna Lasteaia Õnneseene maja õpetajate esindaja – Katri Jürisoo 

Elva Linna Lasteaia Peedu majade õpetajate esindaja – Marge Mäesalu

Hoolekogu protokollid: