ELIIS (e-lasteaed) on infosüsteem, mis pakub lasteaedadele innovaatilisi ning digitaalseid lahendusi õppetöö mugavamaks korraldamiseks.

Võimalused lapsevanemale:

  • lapse arengu jälgimine
  • teadete lugemine
  • sündmuste kalender
  • digitaalne arengumapp
  • puudumisest teatamine.