Õppeaasta 2023/2024 teema Peedul ja Õnneseenes: „Õnneseen oskab puhata ja mängida”

ÕPPEAASTA EESMÄRGID:

Laps on loominguline mängija

Laps omandab rollile vastava käitumise (tegevuse, kõne, emotsionaalsuse) ja on
valmis rollivahetuseks

Laps huvitub lauamängudest

Laps järgib mängureegleid

Laps on teistega arvestav ja koostöine

Laps oskab lahendada konflikte

Laps leiab endale puhkeajaks rahumeelse tegevuse