Teated

Alates 18. maist hakkavad kehtima lasteaias Õnneseen järgmised Elva vallavalitsuse eriolukorrast väljumise soovitused:

  • Avada lasteaedade kõik rühmad, mis võimaldab hajutada laste arvu ühes rühmas. Tasub jälgida põhimõtet, et koondatud rühmad ei oleks suuremad kui 10 last rühmas.
  • Endiselt tuleb kriitiliselt hinnata, kas lapse lasteaeda toomine on hädavajalik.
  • Lasteaeda võetakse vastu ainult haigussümptomiteta lapsi.
  • Järgida lasteaia kodukorrast tulenevaid ohutusreegleid, praegu kehtivaid Terviseameti juhiseid ja Vabariigi Valitsuse korraldusi ja soovitusi.  Nendele tuginedes, on kohustuseks desinfitseerida nii lapsevanemal kui ka lapsel lasteaeda sisenedes käed.

Elva Lasteaed Õnneseen juhtkond
17. mai 2020