Elva II Lastepäevakodu avati 20. detsembril 1982 aastal ja kannab 2000. aastast nime Õnneseen.

Kuni aastani 2005 oli lasteaias kuus rühma. Hiljem, seoses juurdeehituse valmimisega, oli rühmi juba kaheksa. Peedu Lasteaia liitumisel Õnneseenega 2006. aastal ja peale Peedu vana koolihoone renoveerimist 2008. aastal lisandusid veel kolm rühma. Kokku on Õnneseene ja Peedu õppehoonetes 11 rühma.

Alates 2024 aastast kannavad kõik Elva linnas asuvad lasteaiad ühist nime – Elva Linna Lasteaed.
Õnneseene õppehoone asub aadressil Kaja tn 4 ja Peedu õppehoone Lõuna 5/7.

MEIE VISIOON

Toetades perekonda rakendame kaasavat haridust ja lapsekeskset lähenemist.
Üksmeel, loovus ja tervislik eluviis – Õnneseene elustiil!

MEIE MISSIOON

Toetades perekonda tagame koostöös hoolivate õpetajatega igale lapsele kvaliteetse päevahoiu ja mitmekülgse kooliks ettevalmistuse.

Julgeme olla omanäolised, märkame ja panustame:
 • sõbralikkusele;
 • usaldusväärsusele;
 • originaalsusele;
 • seikluslikkusele.

MEIE VÄÄRTUSED

Sõbralikkus

Oleme lugupidavad, ausad ja sallivad üksteise eripärade suhtes.
Märkame ja näitame üles huvi, hoolivust ja abivalmidust laste, lastevanemate ja personali suhtes.

Originaalsus

Julgeme eristuda, märkame ja tunnustame enda ja teiste väärtusi.
Oleme avatud uutele ideedele, loovad nende leidmisel, aktiivsed uuenduste rakendamisel.
Oleme orienteeritud lahenduskesksele lähenemisele otsides erinevaid võimalusi.

Usaldusväärsus

Tegutseme koos ühiste eesmärkide ja laste heaolu nimel.
Koostöö aluseks on vastastikune usaldus, austus ja üksteisemõistmine.

Seikluslikkus

Julgustame lapsi iseseisvalt teadmisi ja oskusi omandama ning lahendusi leidma.
Oleme avatud lastega uurima ja katsetama, vastu võtma uusi põnevaid katsetusi.

MEIE TRADITSIOONID

 • Tarkusepäev
 • Heategevuslik toidulaat “Eelista Eestimaist!”
 • Õnneseene lasteaiapere fotosessioon
 • Õpetajate päev
 • Lasteaia sünnipäev
 • Jõulud
 • Peedu maja sünnipäev
 • Eesti Vabariigi aastapäeva paraad ja Eestimaa mäng
 • Emakeele päev
 • Naljapäev
 • Spordipäevad
 • Kevadpidu
 • Lasteaia lõpupeod

Rahvakalendri jm tähtpäevad rühmades:

mihklipäev, leivanädal, kõrvitsapidu, mardipäev, isadepäev, kadripäev, sõbrapäev, munapühad, südamenädal, jüripäev, vastlapäev, emadepäev, jaanipäev