Meist

Elva II Lastepäevakodu avati 17.detsembril 1982 aastal ja kannab 2000. aastast  nime Õnneseen.
Kuni aastani 2005 oli lasteaias kuus rühma. Hiljem, seoses juurdeehituse valmimisega, oli rühmi juba kaheksa. Peedu Lasteaia liitumisel Õnneseenega 2006. aastal ja peale Peedu vana koolihoone renoveerimist 2008. aastal lisandusid veel kolm rühma. Tänasel päeval on Õnneseene lasteaias  kokku üksteist rühma.
Lasteaed tegutseb Elva linnas kahel aadressil: Kaja tn 4 ja Lõuna 5/7.

Meie visioon

Toetades perekonda rakendame kaasvavat haridust ja lapsekeskset lähenemist.
Üksmeel, loovus ja tervislik eluviis – Õnneseene elustiil !

Meie missioon

Toetades perekonda tagame koostöös hoolivate õpetajatega igale lapsele kvaliteetse päevahoiu ja mitmekülgse kooliks ettevalmistuse.

Julgeme olla omanäolised, märkame ja panustame:
  • sõbralikkusele;
  • usaldusväärsusele;
  • originaalsusele;
  • seikluslikkusele.

Meie väärtused

Sõbralikkus

Oleme lugupidavad, ausad ja sallivad üksteise eripärade suhtes.
Märkame ja näitame üles huvi, hoolivust ja abivalmidust laste, lastevanemate ja personali suhtes.

Originaalsus

Julgeme eristuda, märkame ja tunnustame enda ja teiste väärtusi.
Oleme avatud uutele ideedele, loovad nende leidmisel, aktiivsed uuenduste rakendamisel.
Oleme orienteeritud lahenduskesksele lähenemisele otsides erinevaid võimalusi.

Usaldusväärsus

Tegutseme koos ühiste eesmärkide ja laste heaolu nimel.
Koostöö aluseks on vastastikune usaldus, austus ja üksteisemõistmine.

Seikluslikkus

Julgustame lapsi iseseisvalt teadmisi ja oskusi omandama ning lahendusi leidma.
Oleme avatud lastega uurima ja katsetama, vastu võtma uusi põnevaid katsetusi.

Meie traditsioonid

Meie lasteaias on traditsioonilisteks üritusteks saanud mitmed tähtpäevad ja üritused. Sügiseti tähistame tarkusepäeva, õpetajate päeva ja isadepäeva ning korraldame koos peredega oma õuel mihklipäeva toidulaadaMihkli- ja kadripäev ei lähe samuti meelest.

Jõulukuul on meile olulised lasteaia sünnipäeva ja jõuluaja tähistamine. Jaanuaris-veebruaris peame meeles Peedu maja sünnipäevasõbrapäeva ja Eesti Vabariigi aastapäeva. Kuna õnneseened armastavad väga teatrit teha, siis toimuvad meil märtsikuus alati ka näitemängupäevad.

Kevadaega jäävad naljapäeva, südamenädala, emadepäeva ja lasteaia-aasta lõpetamise tähistamine. Kui me just ei puhka, siis saab jaanipäevgi ära märgitud.