Meist

Elva II Lastepäevakodu avati 17.detsembril 1982 aastal ja kannab 2000. aastast  nime Õnneseen.
Kuni aastani 2005 oli lasteaias kuus rühma. Hiljem, seoses juurdeehituse valmimisega, oli rühmi juba kaheksa. Peedu Lasteaia liitumisel Õnneseenega 2006. aastal ja peale Peedu vana koolihoone renoveerimist 2008. aastal lisandusid veel kolm rühma. Tänasel päeval on Õnneseene lasteaias  kokku üksteist rühma.
Lasteaed tegutseb Elva linnas kahel aadressil: Kaja tn 4 ja Lõuna 5/7.

Meie missioon on:
Toetades perekonda tagame koostöös hoolivate õpetajatega igale lapsele kvaliteetse päevahoiu
ja mitmekülgse kooliks ettevalmistuse.

Meie visioon on:
Üksmeel, loovus ja tervislik eluviis – Õnneseene elustiil !

Meie traditsioonid

Meie lasteaias on traditsioonilisteks üritusteks saanud mitmed tähtpäevad ja üritused. Sügiseti tähistame tarkusepäeva, õpetajate päeva ja isadepäeva ning korraldame koos peredega oma õuel mihklipäeva toidulaada. Mihkli- ja kadripäev ei lähe samuti meelest.

Jõulukuul on meile olulised lasteaia sünnipäeva ja jõuluaja tähistamine. Jaanuaris-veebruaris peame meeles Peedu maja sünnipäeva, sõbrapäeva ja Eesti Vabariigi aastapäeva. Kuna õnneseened armastavad väga teatrit teha, siis toimuvad meil märtsikuus alati ka näitemängupäevad.

Kevadaega jäävad naljapäeva, südamenädala, emadepäeva ja lasteaia-aasta lõpetamise tähistamine. Kui me just ei puhka, siis saab jaanipäevgi ära märgitud.