Eripedagoog

Eripedagoog toetab mitmekülgselt laste arengut. Eripedagoog tegeleb tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) uurimise ja arendamisega. Laste arendamine käib põhiliselt läbi erinevate õppemängude kas individuaalselt või väikeses grupis.
Oluline on võimalikult varakult märgata raskusi ja aidata kaasa lapse arendamisele. Esmane lapse aitaja lasteaias on rühmaõpetaja. Juhul, kui laps vajab suuremat sekkumist ja individuaalset juhendamist, siis aitab eripedagoog. Eripedagoog selgitab välja nii lapse tugevad kui ka arendamist vajavad küljed.
Väga oluline lapse arendamiseks on koostöö lastevanemate, rühmaõpetajate ja logopeediga.

Eripedagoogi poole võiks pöörduda, kui

  • lapsel on raske tähelepanu hoida ühe tegevuse juures
  • õpitu ei jää hästi meelde ega kinnistu
  • käeline tegevus on raske
  • mänguoskused ei vasta eale

Tööaeg:
Peedul: esmaspäeval  8.00 -15.00
Elvas: teisipäeval – reedel   8.00 – 15.00

Lastevanemate nõustamine kokkuleppel.

Eripedagoog Margit Kremer
margit.kremer@elva.ee