Õppepersonal

Õppejuht Aigi Kapten- aigi.kapten@elva.ee, tel 5615 0264
Logopeed Ülle Lepisk – ulle.lepisk@elva.ee, tel 5669 7632
Eripedagoog Margit Kremer – margit.kremer@elva.ee, tel 5650 6772
Lastevanemate vastuvõtt eelneval kokkuleppel.

Peedu majades on eripedagoog kohal esmaspäeval 8.00-17.00
Logopeed kolmapäeval 14.00-17.00 ja reedel 8.00-13.00

Muusikaõpetaja  Kadri Kuznetsov – kadri.kuznetsov@elva.ee, tel 5331 3444
Liikumisõpetaja Veiko Haan – veiko.haan@elva.ee, tel 528 8330
Rütmika – ja tantsuõpetaja Katrin Kruuse – crause@crause.ee