Juhtkond

Direktor Kersti  Mihailov – kersti.mihailov@elva.ee, tel 505 2075

Õppejuht Aigi Kapten – aigi.kapten@elva.ee, tel 5615 0264

Juhiabi Kadi Vahtla- kadi.vahtla@elva.ee, tel 528 7217

Lasteaia üle teostab järelvalvet

Elva Vallavalitsuse Haridus- ja kultuuriosakond:
Elva Vallavalitsuse Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Mare Tamm
Telefon 7309 899, 5622 0169
mare.tamm@elva.ee

Haridus- ja Teadusministeerium:
Katrin Ohakas
Katrin.Ohakas@hm.ee
Mobiiltelefon 5687 0346
Lauatelefon 735 4068