Lasteaia osalustasu

Elva Linnavolikogu muutis esmaspäevasel istungil määrust „Elva linna lasteaedade rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“. Kõige suurem muudatus lapsevanema jaoks on kindlasti see, et uuest aastast tuleb tasuda lasteaia kohatasu 12 kuud. Siiani kehtis kord, kus maksta tuli vaid 10 kuu eest. Kahekuuline vabastus suvel on põhjendamatu, kuna lapse koht lasteaias endiselt säilib ning ühe lasteaia puhkuseperioodil on võimalus lastel käia teises Elva linna piirkonna lasteaias. Muudatus toob kaasa linna eelarvesse tulusid ligikaudu 25 000 eurot.

Osalustasu tõuseb järgneval aastal ka seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäära tõusuga. Elva linna osalustasu määra ei muutnud ning see on endiselt 8% palga alammäärast (kui miinimumpalk uuel aastal on 430 eurot, siis lasteaia osalustasu on 34,40 eurot). Kuid vaatamata sellele, tasub lapsevanem järgmisel aastal lasteaiakoha kogumaksumusest (3990 eurot aastas) vaid 10,35%.

Positiivse uuendusena on määrusele lisatud punkt, kus lapsevanemal, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Elva linn ning lasteaias käib korraga kolm või enam last, on kolmas ja iga järgnev laps osalustasust vabastatud.

Elva linnavalitsuse jaoks on lasteaiad oluline prioriteet, meile on oluline tõsta personali palka ning panustada õppekeskkonda. Vastav muudatus toob eelarvesse oluliselt lisaraha, mida lasteaedadesse suunata.

Elva Vallavalitsus

Marika Saar
Abivallavanem
tel: 730 9887; 5227013
e-post: marika.saar@elva.ee