Hoolekogu

Rühmade esindajad:

​1. Sõimerühm Rõõmurullid- Zinaida Larm
2. Sobitusrühm Vandersellid- Anneli Luts
3. Sobitusrühm Mürakarud- Kalle Koort
4. Sobitusrühm Vembutembud- Piibe Pajur
5. Keskmine rühm Tähetäpsid – Monika Tõruvere
6. Keskmine rühm  Tervisejutsid – Terje Kalnapenkis
7. Vanema rühm Õunajussid – Piret Jaani
8. Sobitusrühm Naerupõnnid  –  Eva Saks
9. Sobitusrühm Päikesejänkud- Riin Rebane
10. Vanem rühm Pähklipurejad- Anne Hiir
11. Sõimerühm Pääsulinnud- Peeter Dedov

Lasteaia ja kohaliku omavalitsuse esindajad: 

Lasteaia Õnneseen õpetajate esindaja – Irena Lümat​

Hoolekogu protokollid: