Hoolekogu

Rühmade esindajad:

​1. Sõimerühm Päikesepaid- Moonika Tammistu
2. Sobitusrühm Rõõmurullid- Liina Kerme
3. Sobitusrühm Vandersellid- Anneli Luts
4. Sobitusrühm Mürakarud- Kristiina Sööt
5. Sobitusrühm Vembutembud- Edgar Umblia
6. Vanem rühm Tähetäpsid – Monika Tõruvere
7. Vanem rühm  Tervisejutsid – Terje Kalnapenkis
8. Sobitusrühm Naerupõnnid  –  Janne Maran
9. Noorem rühm Päikesejänkud- Merylin Suve
10. Sobitusrühm Pähklipurejad- Sandra Reinsalu
11. Sõimerühm Pääsulinnud- Krete Enno

Lasteaia ja kohaliku omavalitsuse esindajad: 

Elva Vallavalitsuse abivallavanem- Heiki Hansen
Lasteaia Õnneseen õpetajate esindaja – Krista Õis

Hoolekogu protokollid: